جزئیات توافق مالیاتی عملکرد سال 94 اتاق اصناف با سازمان امور مالیاتی کشور

برای اولین بار در تاریخ اصناف کشور طی توافق مالیاتی انجام یافته بین اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی از تفسیر تفاهم نامه عملکرد مالیاتی سال 94 جلوگیری شده و مقرر گشت کارگروهی متشکل از اتاق اصناف، اتحادیه های صنفی و اداره کل مربوطه هر شهر نسبت به نظارت یا رفع مشکلات و موانع اجرایی احتمالی اقدام نماید. براساس این توافق، مالیات واحد صنفی در سال 94 مطابق با سال 93 پرداخت خواهد شد که به نوعی دست ممیزان مالیاتی برای افزایش مالیات اصناف کوتاه شده است.؛ ضمن اینکه نمونه کردن واحدهای صنفی هم حذف گردیده است.

این توافق در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بند «ج» ماده 95 ق.م.م صورت گرفته است.
بر اساس اين دستورالعمل، بنا بر اختيار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم، به امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي ساير استان‌ها اجازه داده شده درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1394 تمام يا برخي از موديان موضوع بند (ج) ماده 95 اصلاحي مصوب 1380/11/27 قانون ماليات‌هاي مستقيم را با نظر اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلق را که قطعي خواهد بود وصول نمايد.
الف_ شرایط توافق

1.مودياني که اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1394 خود را با تکميل خلاصه وضعيت درآمد و هزينه به‌صورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR، بخش اظهارنامه الکترونيکي در موعد مقرر قانوني تسليم نمايند مشمول توافق مي‌باشند.
همچنين، ضرورتي به تسليم پرينت اظهارنامه به‌صورت کاغذي به ادارات امور مالياتي نخواهد بود و کد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال، به‌عنوان رسيد تسليم اظهارنامه مالياتي مي‌باشد.

ب- نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و پرداخت آن:

2. ميزان ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل، به ميزان ماليات قطعي شده سال 1393 تعيين مي‌گردد. همچنين در مورد مودياني که ماليات عملکرد سال 1393 آن‌ها تا تاريخ تسليم اظهارنامه قطعي نشده است (به‌استثناي مودياني که پرونده آن‌ها براي عملکرد 1393به‌عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرارگرفته است)، ماليات قطعي عملکرد سال 1392 آن‌ها با رعايت درصد رشد موضوع ‌بند 5 دستورالعمل 505/94/200 مورخ 1394/3/25 (تا مبلغ 10.000.000 ريال ماليات سال 1392 با رشد 8 درصد- از مبلغ 10.000.001 ريال تا مبلغ 30.000.000 ريال ماليات با رشد 12 درصد و مازاد 30.000.000 ريال با رشد 18 درصد) مبناي ماليات موردتوافق قرار مي‌گيرد.
3. مودياني که در عملکرد سال 1393 تمام سال را فعاليت داشته و مشمول ماليات نگرديده‌اند، درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت عملکرد 1394 آن‌ها با 20 درصد افزايش نسبت به درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت سال 1393 تعيين مي‌گردد.
4. مودياني که نسبت به پرداخت کل ماليات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام نمايند حداکثر تا تاريخ 1395/5/15 برگ ماليات قطعي آن‌ها صادر خواهد شد و مودياني که بخشي از ماليات را به همراه اظهارنامه و باقي‌مانده ماليات متعلق را تا پايان تيرماه پرداخت نمايند، برگ ماليات قطعي آن‌ها تا 1395/6/15 صادر خواهد شد.
همچنين آن دسته از مودياني که قادر به پرداخت ماليات خود به‌صورت يکجا همراه اظهارنامه و تا پايان تيرماه نمي‌باشند، مي توانند با مراجعه به اداره امور مالياتي نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات متعلق طي چهار قسط مساوي حداکثر تا پايان مهرماه سال جاري اقدام نمايند.
5. هرگاه اسناد و مدارک مثبته اي تحصيل گردد که حاکي از اختلاف مشخصه بيش از 5 درصد با ماليات موردتوافق باشد، ماليات مابه‌التفاوت درصورتي‌که بيش از دو ميليون ريال باشد، با رعايت مقررات مطالبه خواهد شد.

ج_ سایر موارد:
6. هرگاه درآمد مشمول ماليات يا ماليات عملکرد سال 1393 يا 1392 صاحبان مشاغل حسب مورد با توجه به فعاليت مؤدي براي بخشي از سال مذکور بوده باشد، در اين صورت مي‌بايست درآمد مشمول ماليات براي يک سال تمام محاسبه و پس از تعيين ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات (براي پرونده‌هاي معاف) و ماليات مذکور (براي ساير پرونده‌ها) مبناي رشد مورد نظر قرار گيرد.

7. در مشارکت مدني، مودياني که نسبت مالکيت آن‌ها نسبت به سال 1393 يا 1392 حسب مورد تغيير داشته است، ابتدا مي‌بايست ماليات يا درآمد مشمول ماليات عملکرد سال مذکور با احتساب تغيير مالکيت محاسبه و سپس مبناي رشد موردنظر قرار گيرد.
8. مودياني که درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393 يا 1392 آن‌ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون ماليات‌هاي مستقيم و يا ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه محاسبه‌شده است، ابتدا بايد درآمد مشمول ماليات و ماليات آن بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبناي توافق عملکرد سال 1394 قرار گيرد.
9. مودياني که مطابق دستورالعمل‌هاي صادره در اجراي مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، ملزم به استفاده از صندوق مکانيزه فروش (سامانه‌هاي فروشگاهي) شده‌اند، درصورتي‌که مطابق با بخشنامه‌هاي صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، ماليات يا درآمد مشمول ماليات آن‌ها حسب مورد براي سال 1394 با اعمال رشد موردنظر در اين دستورالعمل بدون اعمال معافيت محاسبه و مشمول توافق مي‌باشد.
10. مودياني که در سال 1394 در اجراي مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، نسبت به خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) اقدام نموده‌اند در محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1394، هزينه مذکور از درآمد مشمول ماليات آن‌ها قابل کسر خواهد بود.
11. جهت حسن اجراي اين دستورالعمل کارگروهي متشکل از نمايندگان اتاق اصناف و رئيس اتحاديه ذي‌ربط و مديرکل امور مالياتي يا نماينده تام‌الاختيار ايشان تشکيل مي‌گردد تا به رفع مشکلات و موانع اجرائي احتمالي اقدام گردد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های ستاره دار را پر کنید. *

*

x

اینها را هم ببینید

خبر مهم: راهپیمایی

 سلام عضو محترم جهت شرکت راهپیمایی وتجمع در پاسخ به یاوه گویان منافق وضد انقلاب فردا 4شنبه مورخ1396/10/13 ساعت 10 صبح از میدان مازندران به سمت شهرداری برگزار می شود ...